ONTVOERINGEN

HOME oude ufowijzer

PAUL HARMANS

UFO's

ONTVOERINGEN

DIERVERMINKINGEN

GRAANCIRKELS

FOTO's

BOEKEN

VIDEO's op het web

LINKS


SUBPAGINA's

UFO's EN ATOOMWAPENS

DISCLOSURE PROJECT

COMETA RAPPORT

ROSWELL

DAN BURISCH

STARCHILD SKULL

HISTORISCHE UFO's (Nieuw)

ENERGIE

9/11

SKEPTICI

Verzamelingen Bezoekers

 

Pagina Laatst Toegevoegde Artikelen

 

MRI-scan van implantaat
Ik kreeg laatst van een bezoeker aan ufowijzer de volgende tip. Als er mensen zijn die denken dat ze ontvoerd zijn en ergens een implantaat hebben zitten, dan zouden zij daar een MRI-scan van kunnen laten maken in België. Men kent daar geen wachtlijsten en de kosten voor een dergelijke scan bedragen 148,70 euro. Als je dus graag bewijs wilt hebben voor een afwijkend iets in je lichaam, dan zou dit een oplossing kunnen zijn.

 

In de onderstaande artikelen kunnen afbeeldingen ontbreken,
ze zijn verwijderd vanwege copyrights

ONTVOERINGS ARTIKELEN PER JAAR:

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001 en daarvoor

 

LAATST TOEGEVOEGDE ARTIKELEN

23 maart 2014

In Memoriam

Roger Leir, M. D., chiropodist en auteur van ‘the Scalpel’ en ‘UFO Crash in Brazil’ is op vrijdag 14 maart in een ziekenhuis in Californië overleden tijdens de voorbereidingen voor een voetchirurgie nadat zich complicaties voordeden tengevolge van een auto-ongeluk in juli 2010. www.alienscalpel.com

14 oktober 2013

Buitenaardse ontvoering in Mississippi (video)
Veertig jaar na deze ontvoering die in 1973 alle voorpagina’s haalde, doet één van de twee slachtoffers eindelijk zijn mond open. Ze waren aan het vissen, hoorden een geluid, keken op, zagen blauwe lichten, het werd een beetje mistig en even later landde er een UFO.

Calvin Parker, de man die veertig jaar geleden werd ontvoerd door wezens met een grijze leerachtige huid en klauwen als een krab in UFO’s, vertelt eindelijk hoe deze gebeurtenis zijn leven heeft veranderd.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6038:buitenaardse-ontvoering-in-mississippi-video&catid=12:et&Itemid=25

29 april 2013

E-MAIL VAN GEORGE april 2013 Citizens hearing
Vandaag 29 april tot en met 3 mei worden in Washington opnieuw verklaringen afgelegd van getuigen over de waarheid achter UFO’s. Deze publieke hoorzitting zou ook hier de ogen moeten openen van redacteuren, journalisten, wetenschappers, politici en burgers. Het ziet er echter naar uit dat ook dit aan de grote massa voorbijgaat. In ieder geval is het positieve effect van zo’n hoorzitting dat het een puzzelstukje toevoegt aan de lange reeks van puzzelstukjes over het UFO's. Alleen een totaalplaatje van alle puzzelstukjes geeft kennelijk kredietwaardigheid aan het UFO-verschijnsel. Wie zo nu en dan losse puzzelstukjes oppakt en bestudeert los van het geheel, kan gewoonweg niet geloven wat er werkelijk aan de hand is, laat staan het accepteren van die andere realiteit.

27 januari 2013

"Nobody is going to believe you"
citaat van een extraterrestrial

Empty your mind. Think of nothing. They put something in my rectum. They’re coming down here, wanting to mix with our race. I wouldn’t let them make me forget. They can come and take me any time they want. They said I had cancer! I’ve let those people touch me! We need you as a contact. OMG! They already know how to incorporate. They go in there and dissolve the damn clot. They take my eggs! To be back …. would be fabulous! They call themselves the planters. I went through those Venetian Blinds! The signs and symptoms that are the indicators.

Bovenstaande zinnen zijn titels van hoofdstukken van het boek Encounters van de Amerikaanse psychologe dr. Edith Fiore. De titels kwamen van abductees in Fiore-regressies eind jaren 80.

Hieronder een pakket artikelen op de website www.ufo-taboe.be over de ontvoeringen en achtergronden. Grote rode draad in de hele affaire is dat de mens onder controle staat (niet noodzakelijkerwijs onder bescherming!) en het ziet er naar uit dat ‘they are not amused’.

Ontvoerd door ufonauten
Voor veel mensen zijn buitenaardsen iets uit boeken en films. Het idee dat UFO's werkelijk bestaan, is voor hen een schok. Een geheimhouding van UFO's gaat hen te ver en dat buitenaardsen bestaan is voor hen niet meer te bevatten. Als dan ook nog mensen worden ontvoerd en dat dit deel uitmaakt van een plan van onbekende wezens, dan komt dit ABC-tje (Absurd, Bizar, Crazy) bij hen niet meer aan. Het is volkomen begrijpelijk. Voor het grote publiek immers, wordt het nergens officieel bevestigd. Niet door de wetenschap, niet door de politiek, niet door religie, niet door school en niet door de nieuwsmedia. De directe omgeving praat er ook nooit over. Waarom nemen UFO-onderzoekers dan aan dat ze bestaan? En stel dat het zo is, waarom zien we ze dan niet?

Analyse geheimhouding
Er zijn bewijzen dat de gevestigde macht in contact staat met deze buitenaardsen. De exopolitiek vertelt hierover. Vermoed wordt zelfs dat er afspraken bestaan tussen de gevestigde macht en buitenaardsen in de vorm van treaties en agreements. Er zijn meedere soorten buitenaardsen (4 minimaal) die onze Aarde bezoeken elk mogelijk met een eigen agenda. De gevestigde macht krijgt naar men zegt kennis van buitenaardse technologie in ruil voor een ontvoeringsprogramma: buitenaardsen worden toegestaan om dat uit te voeren maar hebben meldingsplicht (wie, waar, etc).

Alien Agenda
David Jacobs is ervan overtuigd dat een onbekende levenssoort de Aarde overneemt en daarvoor de mens nodig heeft. Hij beschrijft een scenario van een soort 'brave new world' waarin niets meer aan het toeval wordt overgelaten en alles onder controle en ten dienste staat van een superieur ras. De mens gaat geleidelijk op in een finaal systeem waarin taken en hiërarchie strak worden gedirigeerd door o.a. een voortplantingsprogramma en een vermengingsprogramma.

Onze hoeders
Alle aandacht was gericht op datum 21/12/12 en over wat er zou kunnen gaan gebeuren. Wat onderbelicht bleef, is waarom men zoveel publiciteit gaf aan de kalender van de Maya’s en niet aan de Enkhuizer Almanak die op 31/12/12 afliep. Wat we nauwelijks lezen of horen, is dat de Maya’s astronomische kennis en de enorme tempelbouwwerken mogelijk van anderen hebben overgeërfd. Moeten we hier niet de sleutel zoeken voor de magische datum 21/12/12? Wie waren die anderen?

Impressie regressie E. Fiore

They call themselves the Planters

Een impressie uit het boek Encounters van Edith Fiore (Encounters -1989).

6 september 2012

Deel 4 WAAROM WILLEN DE BUITENAARDSEN GEHEIMHOUDING? ZELFDE VERHAAL - ANDERE VISIE DE GRIJZE EN "DE MOEDERHYPOTHESE" september 2012 Kees Deckers: Op de webplek "Skeptic" is een artikel te vinden van Frederick V. Malmstrom, getiteld: "Close Encounters of the Facial Kind: Are UFO Alien Faces an Inborn Facial Recognition Template?" (internetreferentie 18-08-12: http://www.skeptic.com/reading_room/close-encounters-of-the-facial-kind). In dit vierde en laatste artikel over de stelling dat de Grijzen geen BuitenAardsen zijn, maar onze eigen nazaten uit een verre toekomst, start ik met gebruikmaking van door mij zelf vertaalde delen uit dit Engelstalige artikel. Vervolgens geef ik een mogelijk scenario van wat zich wereldwijd zou kunnen afspelen. Een scenario dat veel verder gaat dan het ontvoerings- en voortplantingsproject alleen, waar de Grijzen om bekend staan. Ik eindig dit artikel tenslotte met een samenvatting van argumenten, waarom het meer plausibel lijkt dat de Grijzen niet van ver weg uit het universum komen. Maar van dichtbij, behalve in tijd. De Grijzen zijn onze nazaten uit een verre toekomst.

12 augustus 2012

Deel 3 WAAROM WILLEN DE BUITENAARDSEN GEHEIMHOUDING? ZELFDE VERHAAL - ANDERE VISIE DE (ONGEWILDE) CONSTRUCTIE VAN DE GRIJZE (MENS) augustus 2012 Kees Deckers: In twee eerdere artikelen, getiteld: "Waarom willen de BuitenAardsen geheimhouding? Zelfde verhaal - Andere visie" deel 1 en deel 2, ben ik ingegaan op een door Paul Harmans vertaald deel van het onderzoek en de bevindingen van de Noord-Amerikaanse professor en historicus van de 20ste eeuwse Noord-Amerikaanse geschiedenis en cultuur, David Michael Jacobs. Volgens Jacobs vindt er al lange tijd een ontvoerings- en voortplantingsproject plaats door BuitenAardsen, de zogenaamde Grijzen. Een project waarin mensen worden ontvoerd om hybride wezens te creëren. Mijn stelling is dat de zogenaamde Grijzen geen BuitenAardsen zijn, maar onze nazaten uit een verre toekomst. Er zijn mijns insziens meer argumenten te vinden voor deze realiteit, dan die van BuitenAardsen die dit ontvoerings-, voortplantings- en hybridisatieproject zouden uitvoeren. In dit artikel kijk ik vooral naar de mogelijke lijnen tussen onze huidige tijd, "hier", en die verre toekomst van de Grijzen, "daar". Kunnen onze hedendaagse wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen leiden tot die verre toekomst, waarin de mens tot een Grijze is ge(d)evolueerd?

25 juli 2012

Deel 2 WAAROM WILLEN DE BUITENAARDSEN GEHEIMHOUDING? ZELFDE VERHAAL - ANDERE VISIE juli 2012 Kees Deckers: In mijn eigen eerste artikel van vier heb ik aangegeven dat, zonder serieus wereldwijd onderzoek, de ervaringen en verhalen van ontvoerden door de zogenaamde Grijzen er meer op wijzen dat deze onbekende wezens onze eigen nakomelingen zijn, dan BuitenAardsen van ergens ver weg uit het universum. De kennis die deze wezens schijnen te hebben over onze menselijke vermogens, over onze psychologie en fysiologie, is te groot om zomaar even in korte tijd na aankomst op onze planeet Aarde te zijn vergaard. En, het is nog ongeloofwaardiger, om in diezelfde korte tijd ook nog eens allerlei toepassingen te hebben gevonden en vervaardigd om ons, wezens van die planeet, zowel lichamelijk als psychisch, maar te kunnen manipuleren naar believen. Mijns insziens hebben beschavingen, die verder geavanceerd zijn dan de menselijke, nog altijd tijd nodig voor onderzoek en ontwikkeling, of op zijn Noord-Amerikaans: Research and Development, voordat zij aan de slag kunnen gaan met een nieuw project. In dit geval het project van ontvoeren van en experimenteren op mensen.

14 juli 2012

Deel 1 WAAROM WILLEN DE BUITENAARDSEN GEHEIMHOUDING? ZELFDE VERHAAL - ANDERE VISIE juli 2012 Kees Deckers: Op zijn webplek UFOWIJZER heeft Paul Harmans kortgeleden uit zijn U.F.O.-archief een vertaling in twee delen geplaatst van de Noord-Amerikaanse professor en historicus David Michael Jacobs, die naast gespecialiseerd te zijn in de 20ste eeuwse geschiedenis en cultuur van Noord-Amerika, onderzoek heeft gedaan naar en ideeën heeft ontwikkeld over het ontvoerings- en voortplantingsprogramma van zogenaamde BuitenAardsen. Op grond van dit zelfde verhaal leg ik een andere visie voor, over dit ontvoerings- en voortplantingsprogramma van onbekende wezens, dat al decennia of nog veel langer gaande is. Die andere visie wordt ook door andere onderzoekers gedeeld. Ik ga uit van de veronderstelling: De Grijzen zijn geen BuitenAardsen, maar onze nazaten uit een verre toekomst.

5 juli 2012

EEN TYPISCHE ONTVOERINGSGEBEURTENIS juli 2012 Ontvoeringen zijn een complexe serie van gebeurtenissen en procedures uitgevoerd door de ontvoerders op passieve of gecontroleerde ontvoerden. Tijdens een typische, algemene ontvoering worden mensen door buitenaardsen uit hun normale leefomgeving weggenomen. De mensen worden passief gemaakt en kunnen zich niet verzetten. Ze worden aan boord genomen van een UFO, hun kleding wordt verwijderd en ze worden op een tafel gelegd. Een serie fysieke, mentale en seksuele procedures wordt op de personen uitgevoerd. Het fysieke lichaam van de mens wordt bestudeerd en met sondes onderzocht. Er wordt sperma afgenomen en eicellen worden weggenomen.

29 juni 2012

Deel 2 WAAROM WILLEN DE BUITENAARDSEN GEHEIMHOUDING? juni 2012 Toch is het geheimhoudingsbeleid dat is ingesteld niet helemaal perfect. De buitenaardsen kunnen blijkbaar geen totale geheimhouding in stand houden. Getuigen zien UFO’s. Sporen van hun bestaan zijn achtergebleven in de vorm van markeringen op de grond en fysieke effecten in de omgeving. Veel ontvoerden hebben een bewust geheugen aan hun ervaringen. Ontvoerden zijn zich bewust van ‘ontbrekende tijd’. Ze hebben onverklaarbare littekens en andere lichamelijke ‘aanwijzingen’. Naast deze symptomen van ontvoeringsactiviteit bevat het geheimhoudingsbeleid veel meer zwakheden.

25 juni 2012

Deel 1 WAAROM WILLEN DE BUITENAARDSEN GEHEIMHOUDING? juni 2012 Waarom landen UFO’s niet op de het gazon van het Witte Huis? Waarom stappen de buitenaardse inzittenden niet uit en zeggen: “Breng me naar uw leider”? Waarom maken ze geen gewoon contact? Deze voor de hand liggende vragen die mensen al jaren stellen, vragen om een diepzinnige overweging. Op zich zijn de vragen al problematisch omdat ze zijn gebaseerd op de aanname dat de buitenaardsen zichzelf bekend willen maken, contact met de mens willen en met hun leiders willen spreken. Deze aanname is incorrect. Het bewijs rondom het UFO- en het ontvoeringsfenomeen wijst er sterk op dat ze niet bekend willen worden, maar dat juist geheimhouding het doel is.

15 mei 2012

In het laatste artikel van Robert Hastings, komt ook de inmiddels overleden irritante afkraker en UFO-ontkenner Philip J. Klass aan bod. Hastings beschrijft hoe Klass connecties had met de inlichtingendiensten van de Amerikaanse overheid en hoe hij UFO-getuigen lastig bleef vallen en bedreigen, zogenaamd uit oprecht scepticisme. Maar zijn connecties doen iets heel anders vermoeden! In de onderstaande video komt een collega, Steve Pierce (in 1975 ten tijde van Waltons ontvoering door een UFO in het bos), van Travis Walton aan het woord. Ook Pierce is lang door Klass lastiggevallen en er werd hem door Klass geld geboden als hij zou toegeven dat het om bedrog ging. Pierce vertelt nu zijn verhaal en is meerdere malen geld geboden voor een verklaring dat wat er in het bos gebeurde een opgezet bedrog was, ondanks dat hij het geld goed kon gebruiken, is hij daar nooit op ingegaan. Hij heeft kort na het voorval in 1975 een test met de leugendetector positief doorstaan (overigens alle collega’s van Walton die erbij waren), maar mensen willen het gewoon niet geloven. Zelfs nadat hij afgelopen februari op de internationale UFO-conferentie zijn verhaal deed, werd hem kort daarna weer geld geboden, als hij maar wilde toegeven dat het allemaal niet waar was. Welke machten hebben er blijkbaar zoveel baat bij dat mensen niet massaal in UFO’s gaan geloven, dat ze geld bieden aan UFO-getuigen?

 

7 april 2012

BUITENAARDSE MOEDER: WHITBY POLITICUS SIMON PARKES BESCHRIJFT BUITENAARDSE OPVOEDING april 2012 Een Labour politicus beweert dat hij als kind is ontvoerd door buitenaardsen en dat zijn ‘echte moeder’ een 2,5 meter lange buitenaardse is met acht vingers.

6 februari 2012

The X-Conference: Alien Implants - Special Update - Dr. Roger Leir LIVE

Belangrijke ontwikkelingen in dr. Leir’s onderzoek worden voor de eerste keer onthuld in deze speciale presentatie.

Dr. Leir en zijn chirurgisch team hebben inmiddels 11 operaties op beweerde ontvoeringsslachtoffers uitgevoerd en hebben daarbij twaalf afzonderlijke en onmiskenbare objecten verwijderd waarvan wordt gedacht dat ze buitenaardse implantaten zijn. Deze objecten zijn wetenschappelijk onderzocht door enkele van de meest prestigieuze laboratoria ter wereld, inclusief Los Alamos National Labs, New Mexico Tech, en de Universiteit van Californië in San Diego. Hun bevindingen zijn verbazingwekkend en er zijn vergelijkingen getrokken met meteorietmonsters. Als toevoeging daarop hebben enkele tests isotoopverhoudingen laten zien die niet van deze planeet zijn. Hij verwacht in de toekomst meer operaties uit te kunnen voeren en onderzoekt de fysiologische en biologische aspecten van het ontvoeringsfenomeen.

 

4 februari 2012

Ontvoerd door buitenaardse wezens
Op de dag dat de tweede ruimtereis van de Nederlander André Kuipers een aanvang neemt, spreekt ParaVisie met Martijn van Staveren over de wenselijkheid van een kosmisch bewustzijn. "Pas wanneer we ons beseffen dat we galactische wezens zijn en ons onze geschiedenis en afkomst weten te herinneren, kunnen we het ongelimiteerde potentieel van de menselijke geest optimaal benutten." Aldus de man die naar eigen zeggen duizenden malen door buitenaardse wezens ontvoerd werd en ufo's als een magneet schijnt aan te trekken.

Ufoloog Paul Harmans draait al heel wat jaren mee. Als geen ander is hij in staat de ervaringen van Martijn van zinnig commentaar te voorzien. Hierbij zijn bevindingen:

Indrukwekkende ervaringen die Martijn beschrijft. Mensen maken beslist ontvoeringservaringen mee en deze past in de ervaringen beschreven door Karla Turner in haar boeken. Natuurlijk is het ontvoeringsfenomeen meer dan een fantasie en naar alle waarschijnlijkheid zijn het buitenaardsen die het om voor de mens nog steeds niet begrepen redenen doen, Martijns verklaring ten spijt.

Lees verder op: http://new.paravisie.nl/maandblad/deze-maand/2014-ontvoerd-door-buitenaardse-wezens

(Opmerking Paul Harmans - ufowijzer: Je moet om mijn commentaar in de juiste context te kunnen plaatsen, het verhaal van Martijn volledig gelezen hebben en dat staat in de nieuwste Paravisie van februari.
http://new.paravisie.nl/maandblad/deze-maand)

7 september 2011

UFOLOOG, AUTEUR EN OPRICHTER VAN THE INTRUDERS FOUNDATION, BUDD HOPKINS IS OVERLEDEN september 2011 Het is droevig om mede te delen, maar op 21 augustus om 13:35 in de middag, is Budd Hopkins overleden.

9 januari 2011

BUITENAARDSE IMPLANTATEN Wat weten we inmiddels? januari 2011 Op 24 april 2010 onderging Ron de operatie waarbij het ingeplante object werd verwijderd. De operatie verliep goed en het object werd zonder moeilijkheden verwijderd. We waren in staat het object meteen na de verwijdering onder de microscoop te onderzoeken en we verkregen voortreffelijke details van de oppervlaktestructuur. Ondanks dat dit object nog wordt geanalyseerd, hebben we al ontdekt dat de biologische structuur exact hetzelfde lijkt als van andere metaalachtige objecten die we verwijderd hebben. Er was een definitief ontbreken van ontsteking en er was de aanwezigheid van zenuwweefsel in het biologische monster. Beide implantaten waren verbonden met het zenuwstelsel van de personen via proprioceptorzenuwen. Zenuwbundels in de buurt van Ron’s implantaat werden kort na de chirurgische verwijdering zichtbaar onder een lichtmicroscoop.

16 september 2010

HET NIET-WELKOME DEEL VAN DE UFO-PUZZEL september 2010 Uit het onderzoek van de CE4 Research Group blijkt dat als christelijke ontvoeringslachtoffers zich bewust worden van het feit dat het de duivel is die dit soort praktijken op hen uitvoert, en ze roepen de naam van Jezus Christus en Zijn hulp in - op basis van hun ware geloof, niet als een soort toverwoord - ze daarmee de ontvoeringen voorgoed kunnen stoppen. De CE4 Research Group ziet de ontvoeringen als het werk van de duivel die zich heeft vermomd als buitenaardse om zodoende de leer van God te ondermijnen.

6 januari 2010

De film The Fourth Kind die vanaf 14 januari in de Nederlandse bioscopen wordt vertoond is volgens beweringen van de producenten gebaseerd op het ware onderzoek van Dr. Abigail Tyler. Het lijkt er echter op dat dat een PR stunt is van de makers van de film. Er bestaat geen Dr. Abigail Tyler. Er is (was, want inmiddels is die pagina uit de lucht) een webpagina waarop ze wordt genoemd, maar deze pagina is in augustus 2009 geregistreerd, kort voor de film in november 2009 in de Amerikaanse bioscopen kwam. Op die webpagina was wel het een en ander te lezen over slaapstoornissen, hypnotherapie en regressietherapie, maar verder geen contactinformatie en geen homepage. Waarschijnlijk is die enkele webpagina dus opgezet door de filmproductiemaatschappij.

Het ontvoeringsfenomeen bestaat echter en in hoeverre de film dat weergeeft weet ik niet, maar wellicht is dat redelijk in de buurt van de waarheid en het kan dus zorgen voor wat meer belangstelling voor het fenomeen en het UFO-fenomeen in het bijzonder.
http://www.examiner.com/x-22738-New-Haven-Movie-Examiner~y2009m9d5-The-real-story-behind-The-Fourth-Kind

22 oktober 2009

UFO’s en alien-ontvoeringen op tv in VS
Met de stijgende interesse in het UFO-fenomeen, komt ook de zaak van de ontvoeringen van mensen door aliens steeds meer in de belangstelling te staan. Dit onderwerp is al lang geen borreltafelpraat meer, zoals je hieronder zult lezen. Ook de getuigenissen van vele honderden, zo niet duizenden mensen steunen de opvatting, dat wij mensen onderwerp zijn van intense studie door buitenaardse levensvormen.
Lees verder: http://www.wanttoknow.nl/overige/ufos-en-ontvoeringen-door-buitenaardsen-op-tv-in-vs

23 januari 2009

De orthodoxe wetenschappers blijven het proberen, het oplossen van het ontvoeringsfenomeen. Maar ze zoeken daarvoor naarstig naar methoden om maar vooral niet met de echte slachtoffers in contact te hoeven komen en weigeren overleg te plegen met de paar onderzoekers die daar al tientallen jaren onderzoek naar doen. De psychische wijsneuzen verbonden aan de Faculty of Psychology and Neuroscience van de Universiteit Maastricht, hebben een onderzoekje gedaan onder 91 schoolkinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar en daarvan blijkt maar liefst 70% zich een ontvoering te herinneren nadat (en let op!) zij hierover fictieve informatie hebben ontvangen. Allemachtig, wie had dat gedacht, wat een uitkomst hebben de Limburgse zielenknijpers verkregen door kinderen eerst een UFO-verhaaltje te vertellen en ze daarna te ondervragen. En warempel, de overgrote meerderheid van deze kinderen herinnert zich een ontvoering! Een basisprincipe van de menselijke geest - suggestieve informatie erin stoppen en er verwrongen weer uitkrijgen - heeft men uiteindelijk in 2009 doorgrond en blootgelegd! Na jaren ijverig onderzoek en noeste studie is het de Zuid-Nederlandse psychotherapeuten gelukt deze diepverborgen geestesgaven aan te tonen, je mag terecht spreken van een doorbraak op psychologisch vlak!

Maar ehh, hooggeleerde dames/heren, sorry dat ik de euforie even temper, kunnen jullie nu nog even uitzoeken waar die littekens, afgebroken zwangerschappen, trauma's, vermiste tijd, enz. bij de echte ontvoeringsslachtoffers, zowel kinderen als volwassenen, vandaan komen!
http://www.hbvl.be/nieuws/wetenschap

20 november 2008

Een boek over Nederlandse ontvoeringen
Ik kreeg van Jan Willem Verkerk de onderstaande e-mail en hij gaat ermee akkoord dat ik het op ufowijzer zet:

Goedemiddag,

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Jan Willem Verkerk, beeldend fotograaf, schrijver en kunstenaar. Het is de bedoeling dat ik een boek ga schrijven over Nederlandse ontvoeringen, gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Eventueel kan dit worden aangevuld door tekeningen etc. Ik wil het terdege voorbereiden en goed beslagen ten ijs komen. Als mensen niet met hun eigen naam in een boek willen komen mag dat natuurlijk ook met een pseudoniem, dat is voor mij en mijn uitgever geen enkel probleem. Nu wil ik een opzet maken voor het boek. Kent u mensen in Nederland met wie u mij in contact zou kunnen brengen voor dit project. Nogmaals het gaat om Nederlandse ervaringen. Er zijn al verschillende boeken over buitenlandse ervaringen en daarom leek het mij interessant om mij op een klein vlak te richten.

Met vriendelijke groet, Jan Willem Verkerk

Ik geef niet zomaar adressen door van mensen die ik ken, dus, ben je ontvoeringsslachtoffer en wil je met Jan Willem in contact komen stuur hem dan svp. een reactie op het volgende e-mailadres: jw_verkerk at hotmail.com (Verander at in @ en haal de spaties voor en achter at/@ weg voordat je de mail verstuurt, dit om het e-mailadres te sparen voor spammers die het Internet automatisch aftasten op e-mailadressen.Tussen jw en verkerk staat een laag _ streepje, dat is dus geen spatie die je weg moet halen.)

14 oktober 2008

Geachte bezoekers,
Patricia van LINDA Magazine is op zoek naar Nederlandse ontvoeringsslachtoffers. Het magazine zou graag op positieve wijze aandacht aan het buitenaardse ontvoeringsfenomeen willen schenken en wil daarvoor enkele slachtoffers interviewen. Dat mag eventueel anoniem. Wil je meewerken neem dan snel contact op met mij, dan geef ik je gegevens door aan Patricia. Zij zal je dan laten weten hoe een en ander in zijn werk zal gaan.

22 juni 2008

EIGENAARDIGHEDEN IN KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, CANADA juni 2008 Slechts één jaar geleden, rond 22:45 tot 23:00 ’s avonds zagen verschillende ooggetuigen in de regio Kelowna tot aan de regio van Lake Okanagan, verschillend gevormde luchtschepen die met elkaar in oorlog leken te zijn. Eén ooggetuige uit Kelowna meldt dat rond 22:45: “Ik twee objecten in de lucht zag die stil hingen. Eén voertuig was smal en lang. De andere had een driehoekige vorm. Ze bleven daar maar stilhangen dus rende ik snel om mijn camera te gaan halen.

 

2007
ARTIKELEN

22 oktober 2007

EEN BUITENAARDS PLAN WAARBIJ HYBRIDEN ZIJN BETROKKEN oktober 2007 Dit artikel is gebaseerd op een presentatie gegeven op 3 maart 2006 op het International UFO Congress te Laughlin, Nevada. Sinds de openbaring in 1966 van de Hill-ontvoering, hebben onderzoekers een overvloed aan overeenkomende gevallen vergaard die wijzen op een systematisch ‘mens-buitenaards’ voortplantingsprogramma dat hybriden voortbrengt.

6 oktober 2007

UFO-ONTVOERINGEN IN NEDERLAND oktober 2007 Niels Brummelman, redacteur bij ParaVisie, vroeg mij eind mei (2007) om voor de juli-uitgave van ParaVisie wat vragen over het ontvoeringsfenomeen in Nederland te beantwoorden. Het was voor een kort artikel en ik heb zijn toestemming om het nu ook op mijn website te zetten.

30 september 2007

RAECHEL'S OGEN september 2007 Helen Littrell beschrijft haar eerste ontmoeting met Raechel, een gebeurtenis die in haar geheugen staat gegrift. Raechel was de kamergenote van haar dochter Marisa toen die in de jaren ’70 college liep. Toen haar dochter in 1990 plotseling overleed, voelde Helen dat het haar plicht was het verhaal in boekvorm (Raechel’s Eyes 2005) vast te leggen. Dit artikel beschrijft het traject van het schrijven van dat boek over Raechel, een hybride mens/buitenaards wezen.

13 juli 2007

EEN BUITENGEWONE ONTMOETING IN DE DANDENONG HEUVELS, AUSTRALI╦ juli 2007 Dit is één van de belangrijkste UFO/ontvoerings incidenten waarbij diverse mensen in Australië een ontmoeting hebben met een UFO en de inzittenden. De bekendste getuige is Kelly Cahill, zij schreef er een boek over en geeft lezingen over haar ervaringen. Er zijn drie partijen getuigen, waarvan de ene partij de personen in de andere partijen niet kende en ook na het incident nooit contact met elkaar hebben gehad. Er zijn zeer overtuigende, overeenkomende schetsen van wat deze getuigen hebben gezien en er zijn bodemsporen die de waarneming en met name de vorm van de UFO, die op de grond stond, bevestigen.

23 mei 2007

ONTVOERINGSFENOMEEN WEERSTAAT EEN 'VAST PATROON' mei 2007 Het is een fabeltje dat ontvoeringen van mensen door buitenaardsen een vast patroon volgen of een vaste volgorde hebben. Misschien wel de meest bekende voorstander daarvan is Budd Hopkins, welke in zijn boek het scenario voor de genetische hybridenvorming aan het publiek bekend maakte. Toch, waanneer je terugleest in die boeken, zal het je opvallen dat er bij verschillende buitenaardse ontmoetingen weinig interesse lijkt te bestaan voor die hybridenvorming of DNA.

11 april 2007

ALS ENGELEN VERMOMD Deel 2 april 2007 ‘Masquerade of Angels’ is de titel van een boek dat is geschreven door Karla Turner. Het is het waargebeurde verhaal van het buitenaardse ontvoeringsslachtoffer Ted Rice. Ik heb niet het hele boek (257 pagina’s) vertaald, maar in vertaling 1 slechts het voorwoord, de introductie en de eerste hypnosesessie (blz. 195 t/m 206) waarin het Ted Rice duidelijk wordt hoe hij als kind op achtjarige leeftijd werd ontvoerd en wat er met hem gebeurde. In vertaling 2 de tweede hypnosesessie (blz. 229 t/m 237) waarin naar boven komt wat hem als kind op tienjarige leeftijd samen met zijn grootmoeder is overkomen.

5 april 2007

ALS ENGELEN VERMOMD Deel 1 april 2007 ‘Masquerade of Angels’ is de titel van een boek dat is geschreven door Karla Turner. Het is het waargebeurde verhaal van het buitenaardse ontvoeringsslachtoffer Ted Rice. Ik heb niet het hele boek (257 pagina’s) vertaald, maar in vertaling 1 slechts het voorwoord, de introductie en de eerste hypnosesessie (blz. 195 t/m 206) waarin het Ted Rice duidelijk wordt hoe hij als kind op achtjarige leeftijd werd ontvoerd en wat er met hem gebeurde. In vertaling 2 de tweede hypnosesessie (blz. 229 t/m 237) waarin naar boven komt wat hem als kind op tienjarige leeftijd samen met zijn grootmoeder is overkomen.

26 maart 2007

ZIJN BUITENAARDSEN VOLGENS ONZE OPVATTINGEN SLECHT? maart 2007 Voordat we onszelf toestaan te geloven in de goedheid van de buitenaardse interactie, zouden we ons moeten afvragen of redelijke wezens de dekking van de nacht nodig hebben om goede daden uit te voeren? Moeten dergelijke wezens ons verlammen en machteloos maken om geen weerstand te bieden? Is het nodig dat engelen onze foetussen stelen? Is het voor hen nodig dat ze de genitaliën van onze kinderen betasten en ons rectum onderzoeken? Zijn angst, pijn en bedrog overeenkomstig aan hoge spirituele motieven?

19 februari 2007

CHIRURGISCH TEAM VOERT 12e IMPLANTAATOPERATIE UIT februari 2007 Wanneer sceptici en debunkers worden geconfronteerd met de bewering dat een persoon ervan overtuigd is dat er door buitenaardse wezens een indringende procedure op hem wordt uitgevoerd, dan roepen zij meestal: “Laat mij het bewijs dan maar eens zien.” De Amerikaanse voetspecialist dr. Roger Leir voldeed aan die vraag van bewijs voor dergelijke beweringen op de enige manier waartoe hij bevoegd was. Door middel van een operatie en daarbij de beweerde implantaten te verwijderen.

 

2006
ARTIKELEN

25 juni 2006

EEN ONTMOETING IN WALES juni 2006 Wat als een korte vakantie voor het gezin en vrienden in een pittoresk vakantiehuisje in Wales begon, eindigde in een psychologisch griezelverhaal, waarbij relaties onder druk kwamen te staan en het leven van één persoon op velerlei wijzen werd beïnvloed.

31 januari 2006

DE OP GELOOF GEBASEERDE WETENSCHAP VAN SUSAN CLANCY januari 2006 Dat er al decennialang een controverse woedt over de realiteit van het fenomeen UFO is bekend. Aan de ene kant bevindt zich een gemêleerde groep mensen die dit fenomeen onderkent als een wetenschappelijk probleem van de hoogste prioriteit dat tot op de bodem uitgezocht moet worden. Aan de andere kant bevindt zich een onwetende, ongeïnteresseerde voornamelijk uit wetenschappers bestaande groep. Artikel van Budd Hopkins over het rammelende onderzoek naar het ontvoeringsfenomeen door Susan Clancy en Richard McNally.

 

2005
ARTIKELEN

ONDERZOEKSTER MIKT OP BUITENAARDSE ONTVOERINGEN oktober 2005 Degenen die geloven dat er buitenaardsen onder ons verkeren hadden niet veel op met haar theorie dat ontvoerden “valse herinneringen” hebben gecreëerd uit, zoals ze schrijft, een “mix van een neiging naar fantasieën, geheugenvervorming, cultureel beschikbare geschriften, slaaphallucinaties, en wetenschappelijk analfabetisme.” (Een sceptisch artikel over buitenaardse ontvoeringen, maar er komen ook tegenargumenten aan bod. Paul Harmans.)

ALIEN THINKING september 2005 Niet veel wetenschappers zijn bereid de verhalen over buitenaardse ontvoeringen serieus te nemen, maar John Mack, een professor aan Harvard die vorig jaar bij een ongeluk in Noord Londen om het leven kwam, deed dat wel.

HET BOEK VAN WHITLEY STRIEBER mei 2005 "Dit is het relaas van mijn pogingen om in het reine te komen met een verpletterende confrontatie met het onbekende. Het is een waar verhaal, zo waar als ik het hier weet te beschrijven." Whitley Strieber

VERHAAL VAN GHISLAIN maart 2005 "Ik ben een 34 jarige informaticus die in zijn jeugd, naar mijn inziens, UFO ontvoeringen heeft meegemaakt. Laat me mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Ghislain F."

INTERVIEW ANNEKE VOOR MAGAZINE 'VRIENDIN' januari 2004 Nadat in juni 2004 Anneke’s relaas op ufowijzer was verschenen, nam kort daarna een journaliste van het magazine ‘Vriendin’ contact met haar op. Het gevolg daarvan is dit interview.

MIJN ERVARINGEN MET HET BUITENAARDSE december 2004 Dit is het verhaal van John over zijn ervaringen.

 

2004
ARTIKELEN

DE BETTY EN BARNEY HILL ONTVOERING september 2004 Het verhaal van Betty en Barney Hill begint in september 1961 in de staat New Hampshire. De nacht was helder met een halve maan waarvan het licht op het dicht beboste landschap viel dat de Amerikaanse route 3 in het centrale deel van New Hampshire omgaf.

MENSELIJK VERMINKINGSGEVAL IN BRAZILI╦ augustus 2004 Er waren al een tijd geruchten van moord, aan UFO’s gerelateerde menselijke verminkingsgevallen, maar hard bewijs was niet voorhanden. Tot nu toe misschien. Waarschuwing! Dit artikel bevat zeer schokkende foto’s!

STOCKHOLM SYNDROOM augustus 2004 Welke oorzaken zou het kunnen hebben, dat sommige abductees liefde of genegenheid gaan voelen voor hun abducters?

HET RELAAS VAN ANNEKE juni 2004 Anneke vindt nu de tijd rijp om haar ontvoeringsverhaal te openbaren en ze hoopt dat er meerdere mensen met dezelfde ervaringen naar voren komen. Wie weet is het in de toekomst mogelijk om elkaar te ontmoeten en steun bij elkaar te vinden.

Dr. ROGER LEIR april 2004 Aanvankelijk voerde Leir acht ingrepen uit en verwijderde een totaal van negen vreemde voorwerpen waarvan werd aangenomen dat het buitenaardse implantaten waren.

EEN INTERVIEW MET BUDD HOPKINS maart 2004 In het volgende interview bespreekt Hopkins zijn boek ‘Sight Unseen’ en enkele van de gevallen die erin behandeld worden en worstelt met de vele onvervalste, beangstigende implicaties waar het laatste bewijs op duidt.

ONDERZOEKSPROJECT BETREFFENDE HET BUITENAARDSE ONTVOERINGSFENOMEEN januari 2004 Er is al veel geschreven over het buitenaardse ontvoeringsfenomeen, maar er is vooralsnog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Iets op dit vlak is er in de Verenigde Staten wel ondernomen, maar in Engeland is er nog weinig mee gedaan. Dit gaat allemaal veranderen als in 2004 het onderzoeksproject betreffende het fenomeen opgestart wordt. Psychologen van het Goldsmiths College, de universiteit van Londen, gaan hun blik op dit controversiële gebied richten. Plus het antwoord van Chris French.

 

2003
ARTIKELEN

INTERVIEW MET DR. DAVID JACOBS september 2003 Professor David Jacobs, Ph.D. van de Temple universiteit en schrijver van de boeken: ‘The UFO Controversy In America’ en ‘Secret Lives’ heeft meer dan 30 jaar onderzoek besteed aan UFO’s en buitenaardse ontvoeringen. Maar het is sinds kort dat hij het gevoel heeft dat hij het mysterie tot tevredenheid van zichzelf heeft opgelost.

ALIEN VERSUS MENS september 2003 Bekwaamheden en onbekwaamheden van buitenaardsen.

INKAN september 2003 Ik krijg per e-mail veel reacties op mijn site en een paar daarvan zijn van mensen die beweren ontvoerd te zijn door buitenaardsen. Onderstaand verhaal heb ik via verscheidene e-mails van een bezoeker aan mijn site verkregen. Hij beweert ontvoerd te zijn. Ik heb hem om toestemming gevraagd om zijn ervaringen in een artikel te verwerken en het te publiceren op mijn website.

BUITENAARDS PLAN VOOR DE MENSHEID augustus 2003 Er zal een soort beslissende gebeurtenis of invasie plaatsvinden. Veel ontvoerden zullen deel hebben aan deze gebeurtenis en zullen taken uitvoeren waar de buitenaardsen hen voor opgeleid hebben.

INTERVIEW DR. LEIR mei 2003 Er zijn vele UFO-symposiums en zo ook in San Marino in Italië. Graham Birdsall (hoofdredacteur van UFO Magazine) was daar als spreker en ontmoette en interviewde na afloop Dr. Roger Leir.

BUITENAARDSE ONTVOERINGEN EEN FANTASIE april 2003 Mensen die beweren dat ze ontvoerd zijn door buitenaardsen, hebben een aanleg om in fantasieën te geloven en lijden aan verstorende ervaringen tijdens hun slaap, zo zeggen onderzoekers. (Lees natuurlijk ook het commentaar van UFO Magazine!)

UFO's EN BUITENAARDSE ONTVOERINGEN maart 2003 Eindelijk is er dan een journalist die zelf onderzoek heeft gedaan! En wat denk je dat zijn conclusie is?
Heren journalisten volg het voorbeeld van uw Engelse collega en luister niet meer naar stichting "Skepsis"!! Doe uw eigen onderzoek en kijk naar de bewijzen!!

LEZING VAN BUDD HOPKINS maart 2003 Budd Hopkins, ’s werelds bekendste schrijver over en onderzoeker van ontvoeringen, presenteerde een nieuwe ontwikkeling in het ontvoeringsfenomeen in en om New York.

 

2002
ARTIKELEN

ONTVOERINGSVERSLAG Op deze pagina kunt u het verslag lezen van een slachtoffer van buitenaardse ontvoeringen. Alleen tezamen kunnen we een antwoord vinden en alleen tezamen kunnen we een eind maken aan het belachelijk maken van ‘ervaarders.’ 'Peter'

HILDA MUSCH Een vooraanstaande Nederlandse hypnotherapeute, Hilda Musch, heeft aangetoond dat rapporteringen van waarschijnlijke ontvoeringen van Nederlandse slachtoffers in alle opzichten identiek zijn aan de meldingen in de Verenigde Staten.

HILDA MUSCH DIVERSEN Ontvoeringen door buitenaardsen. Interviews in diverse magazines met Hilda Musch en tekeningen van de hand van haar cliënten.

Dr. JOHN MACK 2002 Artikel waarin professor John Mack van Harvard University praat over ontvoeringen.

Dr. ROGER LEIR mei 2002 Verslag van de onderzoeken van deze chirurg naar implantaten en een verslag van een ontvoeringsslachtoffer die met een verborgen camera opnames maakte van een wezen in zijn slaapkamer.

 

2001
ARTIKELEN

BOEK VAN DR. JOHN MACK maart/april 2001 John Mack’s nieuwste boek, “passport To The cosmos: Human Transformation and Alien Encounters” (Paspoort Naar De Kosmos: Menselijke Transformatie en Buitenaardse ontmoetingen) is het hoogtepunt van vijf jaar extra onderzoek, (na zijn boek “Abduction” in 1994) met meer dan 200 mensen (ervaarders) die zeggen ontmoetingen te hebben gehad met wezens die vaak omschreven worden als aliens (buitenaardsen.)

UFO ONTVOERINGEN NAAR GOD 2001 De ontvoeringsgeschiedenis van Betty Andreasson Luca.

FLUORESCERENDE MARKERINGEN Eén van de meest fascinerende vreemdheden betreffende het fenomeen van aliencontact en ontvoeringen zijn de mysterieuze en kleurrijke fluorescerende markeringen die verschijnen op sommige ontvoerden na een ontmoeting met aliens.

ONTVOERING TIJDENS BARBECUE mei/juni 1996 Vier jonge mensen worden tijdens een barbecue ontvoerd.